2S-JARIG BESTAAN VAN DE KA0ETTENSCHOOL TE ALKMAAR. Op 30 September was het 25 jaai geleden, dat de Kadettcnschoof te Alkmaar werd opgericht. Wij -geven van dit heuglijk jubileum een tweetal kieken Hierboveneen groep van directeur en leeraren der school. De heeren j .M. van Beek er Cock, Hftfes en rechts van den commandant tin 't midden), vierden gelijkertijd hun 25 jarig jubileum ais leeraar aan dn mricMtOg. Beneden Groep van kadiriten. die er thans isun opleiding tot officier ontvangen. 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 50