TEN GELEIDE Een publicatie over de Alkmaarse Hout. Dat biedt de Vereniging Oud Alkmaar zijn leden als kerstgeschenk. Geen kerstprent dus deze keer. Vele jaren lang waren de leden benieuwd welke historische prent was uitverkoren, om als kerstprent een stukje Alkmaarse geschiedenis tot leven te wekken. Bewondering bevangt ons wanneer wij de hele reeks prenten voor ons zien. Bewondering voor de keuze van de onderwerpen en keuze van de prenten. Aan allen, die op welke wijze ook. betrokken zijn geweest bij deze activiteit, past een woord van oprechte dank, nu het bestuur besloten heeft zijn leden iets anders aan te bieden. Een thematische publicatie. Dat de Hout als eerste onderwerp is gekozen, kan geen verbazing wekken. Hoezeer is niet de geschiedenis van Alkmaar verbonden geweest met dit deel van Alkmaar buiten de veste. De verschillende facetten van die geschiedenis zijn in deze publicatie bijeen gebracht. Wij zijn er zeker van dat onze leden met belangstelling van de inhoud kennis zullen nemen. Maar ook anderen zullen zich er voor interesseren en wellicht beseffen, dat een lidmaatschap van de Vereniging Oud Alkmaar de makkelijkste manier is om in het bezit te komen van deze bijdrage aan de hedendaagse geschiedschrijving van onze stad. Mocht deze eersteling een goede ontvangst ten deel vallen, dan is het bestuur van plan op de ingeslagen weg voort te gaan. Onderwerpen te over. Het bestuur wenst u veel lees-, kijk- en historisch plezier en dankt de auteur en redactie van onze periodiek voor de bijdrage die ze aan de Alkmaarse geschiedschrijving hebben geleverd. De voorzitter, J. IJff 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 5