Piketpaaltjes Twee maanden na de vreugdevolle mededeling van de burgemeester en het positieve raadsbesluit, verschenen de piketpaaltjes in de grond en werd het toekomstige bouwter rein uitgezet. Omdat het terrein bij het uitzetten niet groot genoeg bleek, werd snel een stuk grond aangekocht voor het toen kapitale bedrag van 110.000,-. Het kon niet op. Niets kon de realisatie van Alkmaars statussymbool nummer één meer in de weg staan. De levenswens van burgemeester Maclaine Pont zou en moest snel in vervulling gaan. De bouw van de Cadettenschool was een zaak van het Rijk. Architect Van Nieuwenhui- zen werd dan ook bijgestaan door twee luitenant-ingenieurs. Het 130 meter lange gebouw vertoonde de renaissance-stijl, zoals elders in het land ook gebruikt was. Op 27 september 1894 kwamen koningin-regentes en prinses Wilhelmina naar Alkmaar om de opening van de Cadettenschool bij te wonen. Ter ere van het koninklijke bezoek bouwden de bewoners van de Langestraat een ereboog aan het begin van hun straat. Andere straten in de binnenstad waren ook versierd en de twee vrouwen waren die dag het middelpunt. Diner Nadat het gezelschap de plechtige opening had bijgewoond en was rondgeleid door de school, was er een diner voor vijftig gasten in de recreatiezaal van de Cadettenschool. Drie kadetten mochten deze plechtigheid bijwonen. De regentes sprak na het diner haar vertrouwen uit in de toekomst van de school. De jonge heren, van overal uit het land, die hun officiersopleiding begonnen aan de Alkmaarse Cadettenschool, vonden een inrichting waar discipline de boventoon voerde. Maar als de knapen vrijaf hadden trokken ze de Hout in en vervolgens de stad. Het vrouwvolk deelde vaak in het geluk van de perfect geklede jongelingen, die zich het uitgaansleven in Alkmaar welgevallig over zich heen lieten komen. Talrijke restaurant-eigenaren speelden rap in op de behoefte van het cadettenvolk. Waar nooit eerder een levende pianist noodzakelijk was, verscheen hij nu plots achter een piano op het toneel en waar kwamen die manshoge varens opeens vandaan? Meisjes Waar cadetten waren, was omzet. Niet dat de heren veel verdienden aan de Wilhelmi- nalaan, maar vaak waren vader en moeder wel goed voor veel geld en zo verteerden de heren toch heel wat. De Alkmaarse jonge dames stonden in rijen klaar om het de cadetten naar de zin te maken. Maar tot een gang naar het stadhuis is het naar ons bekend niet gekomen. De geschiedenis van de Alkmaarse Cadettenschool is kort maar hevig. Omstreeks 1920 besloot men in Den Haag dat de Cadettenschool in Alkmaar geen functie meer had en verdween het militaire volkje uit de stad. Weg tromgeroffel, weg hoorngeschal en een leeg gebouw was nog de enige herinnering aan een kwart eeuw militaire vorming. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 48