Kolven De naam Kolverslaan, nu Wilhelminalaan, is niet toevallig gekozen. Volgens een akte van 13 november 1599, moet op deze plaats het kolfspel al zijn beoefend. We lezen in de akte dat een herbergier uit het Gulden Vlies, Jan Jansz genaamd, dodelijk getroffen werd door een kolfbal. Scholier Jacob Cooren was de schuldige, maar er was geen opzet in het spel. Het kolfspel werd in de open lucht gespeeld. Het spel bestond uit het wegslaan van houten bal met behulp van een "kolf"; een stok die aan het ondereind breder en omgebogen was. Aan het eind van honderd meter lange baan stond een paal en het was de kunst in zo weinig mogelijk slagen de paal te bereiken. Rond de bdan stonden tafels en stoeltjes en vermaakten de rustende spelers en toeschouwers. Tot een hoogwaardige overdekte kolfbaan, zoals elders in grote steden in het land, is het in Alkmaar niet gekomen. Wel werden de koifpalen later met koper bekleed en verscheen er zelfs een hardstenen paal. Maar zoals in veel steden gebeurde, werd het spel verdrongen door de harddraverijen. De plaatselijke harddraverijen groeiden uit tot een regionale manifestatie en trokken duizenden mensen uit stad en omgeving. Omstreeks de eerste wereldoorlog was het afgelopen met de draverijen en alleen de naam Harddraverslaan herinnert er nog aan In de Harddraverslaan stonden voor de bouw van de Cadettenschool, eind vorige eeuw, de "koepel van Stikkel" en het café "Brittania" plus een kroegje op de hoek van de Dodelaan genaamd "Edelhauser". Harddraverslaan omstreeks 1900. 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 46