Redaktie: Mevr. R. van Zweers G. Valk H. Koolwijk Redaktieadres: H. Koolwijk, Schermerweg 99. 1821 BG Alkmaar. Vereniging: Secretariaat Vereniging Oud Alkmaar: M. Meijering. De Kloosterhof 19, 1852 LA Heiloo Gironummer penningmeester te Heiloo: 600401 Druk: Da Costa, Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 4