Landskampioen Twee jaar later werd AZ '67 voetbalkampioen van Nederland. Een groot feest voor genodigden luidde het begin van een uitermate zorgelijke periode in voor bestuur, voetballers en supporters. De laatste groep begon snel na het feest te morren. Het merendeel moest buiten blijven toen de vaste kern het kampioensfeest vierden in de zalen van het Gulden Vlies en men was dat gedoe met gouden reverballetjes en vertoon van dames en heren in bontjassen een beetje beu. Daar kwam nog bij dat de financiële positie van Alkmaar slechter en slechter werd en het subsidiebeleid ging op de helling. De zware geldelijke lasten voor de lichtinstallatie uit 1977 drukte zwaar op club en gemeente en de innige liefde tussen gemeentebestuur en clubbestuur taande zienderogen. De resultaten van voetballend AZ zakten ook naar een steeds bedenkelijker peil en het publiek bleef liever thuis. Angst voor relschoppers was hier ook debet aan. Een bestuurscrisis medio 1987 maakte de zaak nog problematischer, maar thans lijkt de zaak te zijn geconsolideerd. AZ '67 werd AZ en geldschieter Wastora liet zich los weken van de club. Het aantal toeschouwers is tot gemiddeld 2500 mensen per thuiswed strijd gedaald. Aan de Sportlaan wordt weinig gelachen. De toekomst van het bestaande voetbal is in nevelen gehuld. Is voetbal dan toch oorlog (7-11-1986). 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 37