Vermaak en Ontspanning Vraag een oude Alkmaarder naar zijn of haar herinneringen uit een ver verleden over vermaak en ontspanning in de Hout en de naam buitensociëteit valt, met direct daarop de Muziektuin. Twee benamingen voor vermaak en ontspanning. Buitensociëteit De bakermat voor de Alkmaarse Buitensociëteit ligt in het jaar 1897. Toen werd door een commissie uit het sociëteitsbestuur een prijsvraag uitgeschreven, voor het ontwerpen van een sociëteitslokaal in de Alkmaarder Hout. Er werden wel enkele voorwaarden gesteld aan de potentiële ontwerpers. De bouwsom mocht niet hoger zijn dan 7000- en verder werd bepaald dat de oppervlakte circa tachtig vierkante meter mocht bedragen. Het buffet moest buitenom het lokaal voor het bedienend personeel bereikbaar zijn en zodanig gesitueerd dat komende en gaande gasten elkaar niet zouden ontmoeten. Voor de open waranda's aan de ene zijde van het lokaal moest steen en ijzer worden gebruikt en het afdak zou uit zinken platen bestaan. Onder het afdak hoefde geen houten vloer te worden gelegd. Het opgaande muurwerk was van steen en rustte op een stalen fundering. In het buffet was een deur, die toegang bood tot het lokaal. Verder moest de ontwerper rekening houden met een waterdichte kelder en een berging voor lege flessen en er moesten toiletten zijn. De uiterlijke termijn van inlevering voor de ontwerpen, werd gesteld op 20 februari 1898. Jury Er waren maar liefst 41 deelnemers aan de prijsvraag voor de Alkmaarse Burgersociëteit. De jury bestond uit de heren H.J. de Groot, directeur van de Ambachtsschool in Alkmaar, G.N. Etz, directeur Openbare Werken in Vlaardingen en G. Looman, gemeente-architect. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van de Leidse architect H.J. Jesse. Vriend Jesse had met pijltjes de looprichting aangegeven van het bedienend personeel bij mooi weer en bij regen. Scheen de zon dan liep de kelner voorom en bij regen achterom. De Waranda's aan de voorzijde liepen in schuine richting en waren twintig en achttien meter lang. De pilasters en bogen in de gevels van het gebouw waren van rode baksteen en het overige metselwerk werd bepleisterd en vervolgens gewit. De kapconstructie werd eerst op een stelling geplaatst, waarna vervolgens de muren eronder werden gemet seld. De dakbedekking bestond uit rode pannen. Aannemer W. Zwager uit Alkmaar bouwde het lokaal. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 19