Inventarisatie In 1974 vond een inventarisatie plaats van wat groeide en bewoog. De Hout had toen een goed ontwikkelde struiklaag van maximaal enkele meters hoog. Er stonden hazelaars, hulst, meidoorn en prachtframboos. Daarnaast waren er de jonge bomen, die samen de struiklaag compleet maakten. Vooral de kruidlaag werd geroemd. Er waren 120 soorten planten die in hoogte varieerden van 20 tot 150 centimeter. Een gering aantal soorten was toen dominerend. We bedoelen hierbij fluitekruid, brandnetel look en daslook. Daarnaast waren er bijzondere platen als gevlekte aronskelk, voorjaars helmbloem en voorjaarszonnebloem. De onderzoekers waarschuwden toen. dat als de uitbreiding van het Medisch Centrum doorgang zou vinden, een aantal bijzondere soorten planten zou verdwijnen. Dankzij een weelderig gevarieerde onderbegroeing, werd in 1975 een groot antal broe dende vogels ontdekt. De Hout was vooral rijk aan zangvogels. Algemeen broedden er de zwartkop, tuinfluiter, heggemus en de kool- en pimpelmees. De merel en zanglijster waren zelfs opvallend talrijk gesignaleerd. Met de holenbroeders ging het toen al minder goed. Min of meer rotte bomen waren er niet meer en daar verdwenen de holenduif, matkop, groene specht en ringmus. De boomlaag werd in 1975 als zeer bijzonder aangemerkt. Het rapport: "Door de hele Hout heen staan fraaie en vaak zeer oude bomenVan een echt overheersende boomsoort kan niet gesproken worden. De oude eiken en beuken vallen het meest op. Daarnaast staan er nog vele andere boomsoorten, zoals esdoorn, kastanje populier en berk. Helaas worden praktisch alle ongezonde bomen omgekapt. Dit is zeer nadelig voor de vogels die in holen broeden. In een gezond bos horen ook rotte bomen." Stilzwijgen Wie met deze gegevens in zijn achterhoofd een bezoek brengt aan de Alkmaarder Hout, mijmert in stilzwijgen weg. De oude namen zijn nog slechts herinneringen. Een Wilhel- minalaan vormt een langgerekte parkeerplaats voor auto's van mensen, die een bezoek willen brengen aan de twee ziekenhuizen van het Medisch Centrum Alkmaar. Lokatie Zuid heeft de naam van Elisabeth Ziekenhuis vervangen en wie Centraal Ziekenhuis zegt wordt veelal vreemd aangekeken. Van de Muziektuin bleef nog slechts een halve bolvormige nis, die met planken is dichtgetimmerd en geen functie heeft. De Apenkooi is ook al enkele jaren niet meer en Huize Westerlicht mag dan nog steeds de architectonische sfeer van de jaren dertig ademen, maar het moderne verpleeghuis ernaast, stimuleert geenszins het sfeervolle aanzien. De Hertenkamp is er nog en we doen niets af aan de inzet van al die noeste werkers van openbare werken die het uitgebreide diervolk voederen en onderhouden. De kinder boerderij vervult een duidelijke functie voor jong en oud. Jong en oud zijn in feite de twee doelgroepen die nog het meest gebruik maken van de Alkmaarder Hout. Jong en oud. Jong is de meute die zich op het gigantische grasveld van de Muziektuin en in de Hertenkamp vermaakt. Oud zijn de bewoners van de twee bejaardencentra, waarbij steeds weer opvalt dat Huize Westerlicht en Nieuw Cranenbroek totaal niet op elkaar 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 17