Het enige tastbare resultaat was het plan voor de aanleg van een Hertenkamp. Op 1 maart 1902 werd het idee goedgekeurd door de gemeenteraad en aannemer Oldenburg uit Bergen mocht het karwei klaren. Oldenburg was in die tijd min of meer de stadsaan- nemer en dus goed genoeg voor de Hertenkamp. Na de aanleg van de Hertenkamp verscheen bij de plantsoenendienst een jonge kracht, die de leiding op zich nam van het gemeentelijk groenvolkje. Het was B. Hoek die later zijn sporen zou verdienen binnen de plantsoenendienst en het tot directeur zou brengen. Muzieklaan De Alkmaarder Hout omvat thans de Oosterhout, Voorhout, Donkere Hout en Midden hout. Vijftien jaar geleden kwam daar de Nieuwe Hout bij. Er zijn nog voldoende lezers, die zich de Hout nog kunnen herinneren als de uitgaansgelegenheid bij uitstek. De huidige Prinses Julianalaan was toen nog muzieklaan genaamd en dat was niet voor niets. Burgemeester W.C. Wendelaar opende daar immers in mei 1923 de Muziektuin. Verder was er de Buitensociëteit die dertig jaar geleden is afgebroken en de merkwaar dige vaas die herinnerde aan burgemeester A. Maclaine Pont. Het materiaal van deze vaas bleek weinig duurzaam. Enkele tientallen jaren na plaatsing verviel het gevaarte tot flinterdunne schroot. De fontein die nabij de vaas stond is ook niet meer maar er staat nog wel een hardstenen bank als aandenken aan Maclaine Pont's opvolger Gerrit Ripping. Enkele maanden geleden bleek plotseling dat de gedenkplaat van deze bank verdwenen was en ook dat vele jaren geen onderhoud meer had plaatsgevonden. Kranteverhalen en beschrijvingen van mensen die de Hout hebben gekend als de lusthof bij uitstek, laten ons een domein zien waar de gemeente trots op was. De regenteske verpozingen uit de 18e en 19e eeuw werden opgevolgd door de wisseling van de eeuw in 1900 en de trek van de de totale Alkmaarse burgerij naar de Hout. Cadettenschool De Cadettenschool noopte grote scharen van Alkmaarse schonen een trippelparade over de Harddraverslaan te maken en het blijft opmerkelijk dat nooit een Alkmaars meisje aan een cadet "is blijven hangen". De jonge officieren bleven schijnbaar te kort in de kaasstad, of beschouwden zij de kaasstedelijke schonen beneden hun stand? De Hout werd in ieder geval wel opgevrolijkt door de aanwezigheid van de perfect geüni formeerde militairen. De Buitensociëteit en Muziektuin gaven het recreatiebos ook een aantrekkelijk aanzien en in de zomer, bij goed weer, zag het er zwart van de mensen. Toen de Muziektuin kwijnde ontsproot de Sportlaan als ontmoetingsplaats voor een geheel ander soort volk. Menigmaal denderden de smalle harde banden van de racefietsen over de houten wie lerbaan en stond het gepeupel rijen dik rond het ovaal. Vervolgens scheurden de speed waymotoren over de grasbaan van het Sportpark. En honderd meter verder spartelden de waterratten in het chloorrijke water van het Victoriebad, dat later tot Zomerbad werd omgedoopt. AZ '67 en PSV-Vooruit maken het laatste hoofdstuk vol. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 16