Middenhout In het verlengde van de reorganisatie van de Alkmaarder Hout, werd ook het plan ontwikkeld een buitensoci√ęteit te bouwen en nog later kocht de gemeente grond bij de Middenhout, begrensd door Groote Kruislaan, Heerenweg en Harddraverslaan. Wet houder en stads-archivaris C.W. Bruinvis nam een ontwerper in de arm, die het stuk bos moest invullen. Niemand minder dan tuin-architect L.A. Springer noemde de keus van Bruinvis onbekwaam. De ontwerper mistte elke vorm van vakkennis die nodig was een terrein tot bos te laten promoveren en een aansluiting te vinden tot de bestaande Hout. Toen de ontwerper vervolgens rustig zijn gang mocht gaan en het daarop waagde in de Middenhout een diepe kuil te laten graven, die de naam vijver droeg, sprong Springer welhaast uit zijn vel. Springer: "Had de ontwerper zich niet zoveel gestoord aan de bestaande ongemotiveerde kronkelende laantjes, dan was dit plan bij vele deugden niet onverdienstelijk gebleven." Sterrenbos Later heeft men een stuk moestuin tegenover de begraafplaats aangekocht en tot bos aangeplant. Omstreeks die tijd werden ook plannen ontworpen en tot uitvoering gebracht, voor de oostzijde van de Harddraverslaan. "Dit plan is zeer slecht, verbrokkeld door de ongemotiveerde kronkels, getuigende van weinig begrip van tuinkunst, zelfs voor die dagen," aldus opnieuw een mopperende Springer. Het "Sterrenbos" werd geheel gewijzigd en het "Mennistenbosje" herdoopt in "Donkere Hout". Ook voor de aanleg van de Middenhout is volgens Springer iemand geraadpleegd, die duidelijk gemis aan vakkennis heeft laten blijken. De onvrede over de Hout resulteerde in 1898 tot de opdracht van het gemeentebestuur een commissie samen te stellen, die een onderzoek moest doen naar de toestand van de Hout. Het resultaat was een rapport waaruit de Alkmaarder Hout tevoorschijn kwam als een gebied waar enige architectonische samenhang ontbrak. Het bleef echter voor alsnog bij deze conclusie. VVV-AIcmaria De toeristenvereniging VVV-AIcmaria moest er in 1900 aan te pas komen om aktie te ondernemen. De plaatselijke middenstand was zich inmiddels terdege bewust geworden van het feit, dat toeristen alleen naar hun stad kwamen als deze iets te bieden had wat ander plaatsen misten. Natuurlijk was er de kaasmarkt, maar meer nog de directe omgeving en dan was het stadsbos de plaats bij uitstek waar de aandacht van de buiten poorter op gevestigd moest worden. Alcmaria pakte de zaak voortvarend aan en opeens was er een prijsvraag, waarbij deelnemers een ontwerp moesten maken voor een Hout nieuwe stijl. De zaak werd landelijk bekend gemaakt en rijp en groen toog naar de kaasstad. Het resultaat was weinig bevredigend. De meest bizarre ontwerpen kwamen onder ogen van de ingestelde jury en uiteindelijk belandden alle creaties in de prullemand. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 14