prees Houte" afgebeeld. De familie Rubempré was afkomstig uit Vlaanderen en bezat ondermeer gronden in Alkmaar. Bij patent van 1 mei 1686 werd aan Dominicque de Rubempré door de koning van Spanje, de titel van prins van Rubenpre' en Eversbergh toegekend. Nadat de Zuiderhout was gerealiseerd, ontwikkelde de stad een eigen boomkwekerij met de naam "Enterij", zodat na verloop van enkele jaren voldoende pootgoed voorhan den was. Ruim honderd jaar geleden begon men met een reorganisatie van de Hout. Het bos bestond toen voornamelijk uit kaarsrechte rijen van bomen langs keurige lanen. Het eerst werd de omgeving rond de Vriescheweg (Westerweg) aangepakt, het was opzichter S. Roodenburg, die tot taak had de Weezenlaan, lopende vanaf het Ropjeskuil richting Vriescheweg, bochtig te maken. Daardoor verdween het steriele karakter van het zoge naamde "Sterrebos". Er werd zelfs een beek ontworpen nabij de Akerslaan, maar deze is nooit gegraven. Met reclu "een doorkijkje" richting Huize Westerlicht. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 12