1925-1985: 60 jaar '«BI o fff! ffllsffffffff* III! Periodiek van de historische vereniging Oud Alkmaar (1925) 1 §€«1111 ■R - jf fd toren in een n jaar de Cuypers- /ertegen- :aten om i/an de erloren. r van kan met isier en de foto Cuypers- Negende jaargang nummer 3 - 1985 V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1985 | | pagina 1