9 opge- er et maal- r een ^ermoede- aoek ibleven jpen van iven de :t onder- i wijzen ler. Blijkens lens en jker te ■lijkheden "Graft en Een der- jnde r erken- bevonden per apersmo- or igaties n en uit- ster be en 1775- ar zijn door de dus 1-1733 rekenin- De Haan. 1754 6). ar. Eigenaren Tijdvak Cornelis Braak en Jacob Sloof x) 1752-1766 Dirck Pietersz Dekker xx) 1767-1784 De erven Dirck P.Dekker 1 785-1 786 Simon Dircksz Dekker 1787-1790 De weduwe van Simon Dekker 1791 Dirk Vuyk 1792-1812 Sijvert Vuyk 1813-1828 De weduwe van Sijvert Vuyk 1829-1838 x) In de overeenkomst van 1754 worden Cornelis Braak en Jacob Sloof beiden als eigenaar genoemd. In de rekeningen komen ze afwisselend voor, doch na 1 757 alleen Sloof. xx) Tussen 1776 en 1 780 is de recognitie niet betaald. In 1780 is D.Dek ker nog steeds eigenaar. Na 1838 is niet meer voor de molen betaald. Hennipkloppersmolen De Eend Eigenaren: Tijdvak: Claes Jansz Valk 1731-1733 Cornelis Kat 1734-1735 Cornelis Reek 1736-1753 Pieter Blauw 1754 Cornelis Reek 1755-1767 Jan Cornelisz Blauw 1768-1812 Jacob Blauw 1813-1819 Klaas van Tiel q.q. 1820-1 829 J.Pit q.q. 1830-1838 N.B. Na 1838 is geen recognitie meer betaald. Hennipkloppersmolen De Hoop Eigenaren: Tijdvak: Willem Jansz Netkoper 1731 Philips Cornelisz de Bakker 1732-1733 Willem Jansz 1734-1735 Pieter Viskoper 1736-1737 Philips Dam 1738-1 739 Willem Jansz 1740-1741 Pieter Viskoper 1742-1750 Auwel Jacobsz 1751-1752 Symen Kenning 1753-1754 Claes Bouwensz 1755 Pieter Viskoper 1756-1759 Jacob Auwelsz 1760-1767 Auwel Jacobsz 1768 Jacob Auwelsz 1769-1775 631

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 9