LEZING. Wij nodigen U gaarne uit voor de eerstvolgende lezing op DINSDAGAVOND, 27 NOVEM BER 1984, om 20.00 uur in de Grote Zaal van het Gulden Vlies. De heer R.J.F. van der Ven uit Egmond-Binnen zal deze avond spreken over de „GESCHIEDENIS VAN EGMOND" Rond 950 werd de eerste stenen abdij gebouwd onder graaf Dirk II van Holland. Tijdens het bestuur van abt Wouter van Gent (1130-1161) vond een ingrijpende verbou wing plaats: een nieuwe abdij werd gebouwd en voor het beheer over de abdijgoederen werd een rentmeester aangesteld, Heer Berwout, de eerste Heer van Egmont. Heer Willem van Egmond laat in 1229 de eerste slotkapel bouwen. Rond 1573 worden abdij, slot en slotkapel verwoest. De lezing met dia's handelt over de geschiedenis van Adelbert, de oude abdij, de slotkapel en het slot. Voorts over de lotgevallen van het geslacht van Egmond, over de opgravingen en over diverse monumenten (Tijdverblijf, Westert, Koningshof, Schuylenburg etc.). Graag tot ziens op de 27e november. Op WOENSDAGAVOND, 16 januari 1985, om 8 uur houden wij weer onze zo langzamer hand gebruikelijke CONTACTAVOND. In de MAURITSZAAL zal om te beginnen ons lid, de heer J. Pieket Weeserik, ons een deel van zijn dia's tonen met als onderwerpen o.a. muurankers, windwijzers, ramen Kapelkerk en voorts wat er aan de gevel van de v.m. Cadettenschool te zien is. Daarna wellicht enige zwart-wit dia's van oude plekjes in Alkmaar uit de verzameling van de secretaris. Tevens zal de secretaris enige ansichtkaarten-albums uit het bezit van REIN BANKERT ter inzage meebrengen. Mogelijk heeft U thuis nog interessante albums, boeken e.d. in Uw verzameling, die U wilt laten zien? Wij hopen op een genoeglijk avond op 16 januari a.s., welke datum U alvast gelieve te noteren! ONZE JAARLIJKSE KERSTPRENT. In verband met het lezingen-schema zijn we vroeg met de mededeling over de Kerstprent, die ook dit jaar weer voor U klaar zal liggen bij de bekende boekhandelaren. De kaart voor het afhalen gaat reeds met dit nummer van ons periodiek mee. Houdt U er a.u.b. rekening mee, dat de prent pas VANAF 22 DECEMBER 1984 afgehaald kan worden. 625

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 3