alkmaarse dames heeren J. MEURS Na de misprijzende woorden van de Amicis in ons vorig nummer nu tot slot aan het woord de Duitse Hervormde predikant en kostschoolhouder F. W. Dethmar tijdens een reis door Nederland van 1835-1838. Op deze reis doet hij ook Alk maar aan en schrijft daarvan: Aanzienlijke vrouwen zag ik niet voor de vensters zitten en die ik ontmoette, droegen op haar gelaat den stempel van stil le huiselijkheid, eenvoudigheid en tevredenheid. Zij komen mij echter voor meer gelijkheid op elkander te hebben, dan in de zuidelijke ge deelten der Provincie: blaauwe en lichtbruine ogen. blond haar. goede, zelfs grote taille, blanke tint. bloeiende wangen en roode lippen. Na het diner in het logement verlangt het gezelschap naar een glas Rijnwijn. Op het geluid der blinkende schel, die op tafel stond, kwam geen knecht, maar een meisje binnen, dat in schoonheid vele voorname dames overtrof. Ter eere van mijn gezelschap moet ik vermelden, dat niemand zich veroorloofde eenige gekheid met haar te maken. Daar stond het goede kind zonder de minste verlegenheid en wachtte met alle geduld op hetgeen ik bestellen wilde. Na deze lovende woorden tenslotte C. W. Bruinvis, ou d-archivaris en Alkmaar-ken ner. die in 1907 over de genoe gens van de Alkmaarse Heeren begin 19e eeuw het volgende schrijft: De mannelijke helft vond veelvuldige gelegenheid tot on derling gezellig verkeer in de Sociëteit in de Langestraat. het Groote Koffiehuis aan het Ver- dronkenoord of het Kleine Kof fiehuis aan de Lange Nieuwes- loot. Voorts vond men verpo zing in het Noordhollandsch Koffiehuis op het Luttik Ou- dorp of in het Hok aan het Schapensteegje. De kleine bur ger-, werklieden- en dienstbare standen vermaakten zich op Zondagen vooral in de van kolf banen voorziene herbergen de Vier Staten, het Zwaantje (bij de Middenhout) en de Keizers kroon. vroeger Keizer Otto ge noemd. links van de ingang der Boekenlaan (=de Beukenlaan, de huidige Julianalaan in de Hout). SLOT. 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 8