monumenten J. J. SCHILSTRA 1975 mag dan het ..monumentenjaar" zijn geweest in binnen- en bui tenland. voor Alkmaar is elk jaar er één. Uit een gesprek dat ons bestuur met B. en W. heeft gehad, bleek weer eens hoeveel er nog te doen valt en hoeveel waakzaamheid is vereist, 't Is goed te weten dat een achterban van ruim 850 leden gewicht in de schaal legt. Alleen onze financiële basis is te zwak, gezien de oude en nieuwe taken mét het oplopen van onvermijdelijke kosten. Een trendmatige verhoging van de contributie lijkt haast onontkoom baar. Afgesproken is een poging te ondernemen de oude, slapende monumentencommissie nieuwe vorm en inhoud te geven. Aan het welstandstoezicht, is het voorstel, zal ..Oud Alkmaar" mee gaan werken. Voor de bespreking van de eventuele versmalling van het Luttik Oudorp. zijn wij uitgenodigd. De oude R.H.B.S. is voorlopig gered, maar een bestemming is nog niet gevonden. Dit zijn enkele van de 15 punten, die het bestuur ter bespre king had ingediend. Verder is het overleg t.a.v. het bestemmingsplan Grote Kerk, afgerond. Het is prettig te constateren dat Oud Alkmaars opvattingen tot ver buiten de vereniging zelf blijken te leven. Voor de leden en aspirantleden zelf zijn er de gebruikelijke activiteiten als: lezingen, rondleidingen, opleiding gidsen, ons periodiek en kerst- prent. 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 2