nieuwe publikaties colophon vervolg van pag. 95 AMSTERDAM Een historische uitgave over de hoofdstad, die zich als een meesle pende roman laat lezen, is Amster dam in de 20e eeuw, 1919-1945 van Richter Roegholt, eind okto ber bij Het Spectrum verschenen. Alle facetten uit die episode ko men aan de orde, als stedebouw, partijstrijd, diamantindustrie, siga renmakers, werkloosheid, de han del met lndië, de ondergang van het joodse volksdeel en de honger winter. Onze eigen tijd (tot 1970) gaat Roegholt nu in een vervolg deel samenvatten. Prijs eerste deel 37,50. KALENDERS EN OUDE UITGA VEN Bij Meijer Pers zowel als bij de boekenwinkels, zijn onder meer verkrijgbaar de kalenders Noord hollandse dorpsgezichten en Beel den uit Kennemerland (beide 14.95). Daarnaast enige antikwa- rische uitgaven, maar die alleen bij Meijer zelf, Amsterdam-Buitenvel- dert, Cronenburg 75, postbus 7897, tel. 020-441066. waaronder van J. Belonje (medewerker van dit blad) een geschrift over het Ter Coulster in Heiloo uit 1946, 112 p. met ill. 17,50), bundels West- Frieslands Oud en Nieuw 1946 en 1949 15), en van G. van der Vlier Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945 (ƒ20). Redaktie Redaktieadres Bijdragen Druk R. Bakker, P. Boer, W. A. Fasel, K. Komen, H. Koolwijk. Voormeer 26, Alkmaar. Inzendingen'kan men richten aan het redaktieadres, zo mogelijk getypt, met 1 regel interlinie. Papier aan slechts 1 zijde beschrijven. Grafisch centrum Hofman. 100

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 24