zoutziederij de eendragt tO1'1 PEL'ENDRART dBf MAS- /«i. R. BAKKER ,,De Eendragt" staat er vervallen bij. Gras groeit hier en daar tussen de stenen. De afgelopen zomer is een Hink gedeelte ingestort. Kortom kommer en kwel voor de laatste representant van de zoutwinningsin dustrie in Alkmaar. Wat er gaat gebeuren met de voormalige zoutzie derij op de hoek van de Schelphoek en de Vondelstraat kan niemand bij de gemeentelijke instellingen vertellen. Ook eigenaar Eriks. de groothandel, die in de afschuwelijke betonconstructie aan de Voor- meer tegenover de Accijnstoren is gehuisvest, hult zich in'stilzwijgen. Een jaar of wat geleden werd bijna alle grond tussen Schelphoek en Wolfspad, waaronder de Zoutziederij de Eendragt, door de firma Eriks gekocht. Het bedrijf was van plan alles wat daar staat tegen de grond te gooien en een nieuw expeditie annex kantoorcomplex te laten verrij zen. De vereniging Oud Alkmaar en de wijkvereniging Oud Overdie zijn toen in de pen geklommen en hebben bij het gemeentebestuur geprotesteerd tegen de voorgenomen sloop van de Eendragt. Wat de firma Eriks nu met het gebied van plan is is niet duidelijk. Wel is zeker dat het bedrijf een plan heeft voorgelegd aan de Welstandscommissie, welk plan afgekeurd is in eerste aanleg. Wat er nu gebeuren gaat is niet bekend. Eén ding is wel min of meer duidelijk. Eriks schijnt het plan om ook de zoutziederij tegen de vlakte te gooien te hebben laten varen. Naar verluidt wordt er nu gewerkt aan een romp-restauratie van het gebouw. Ook is er even aan gedacht de voormalige zoutziederij, die van binnen voor een belangrijk deel nog intact is, om te bouwen tot een representatieruimte voor het bedrijf. In de afgelopen jaren is gebleken dat velen de historische waarde Nog geen week nadat we dit op schrift op een van de bovenlichten van De Eendragt fotografeerden werd de ruit ingegooid. Het pand is een steeds toenemende prooi van vernieling. ft' *»f 98

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 22