uit de vereniging UITNODIGING voor de lezing op woensdagavond. 15 december a.s. om acht uur in de grote zoal van het Wapea van Heems kerk, waar de oud-Alkmaarder J. M. Stikvoort van het Openlucht- Museum ons aan de hand van kleurendia's zal vertellen over: PAPIER, ZUN HISTORIE EN VER VAARDIGING. Gebruik en vervaardiging van papier verspreidden zich over Chi na, de gehele Arabische wereld en tenslotte rond 1100 ook over Eu ropa. In Nederland werd papier hoofdzakelijk op de Veluwe ge maakt (in waterradmolens) en in de Zaanstreek (windmolens). Het bereiden van papierstof uit lompen en het scheppen van de vellen vergden veel ervaring en groot vakmanschap; ook de lang niet primitieve werktuigen zorg den voor een produkt van wereld faam: het Oud-Hollands geschept papier. Wij hopen dat velen de weg naar het Wapen van Heemskerk zullen weten te vinden op 15 de cember. Papierschepper in Openluchtmuseum Arnhem Een schepraam. 96

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 20