uit de vereniging DE VI SB ANKEN Op pagina 28 van dit blad liet een van de leden van Oud Alkmaar weten dat hij geen goede ansicht kaart van de Visbanken heeft kun nen vinden. We geloven dat hij niet goed genoeg heeft gezocht. We kochten kortgeleden bij een van de Alkmaarse boekhandels een erg mooi eksemplaar. Het is een opname van „ene" F. A. H. Bloemendal en de ansicht is uitge geven door Wanders, waar deze uitgever zetelt is ons onbekend. Zoals op iedere ansicht zijn de kleuren een beetje mooier dan in werkelijkheid. MONUMENTEN CRM-minister H. W. van Doorn heeft zestien panden in De Rijp. waarvan sommige deels uit hout. deels uit steen, op de aanvullende lijst van monumenten geplaatst, waardoor zij definitief zijn be schermd. Deze panden dateren uit de zeventiende tot en met de ne gentiende eeuw. Op deze lijst staan nu ook het uit 1912 daterende vei- linggebouw in Broek op Lange- dijk, een middeleeuwse terp in Warmenhuizen. en de hervormde kerk van Ursem. 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 19