levensboom In het pasverschenen boek ..Klederdrachten" vindt men op p. 95 kleurenfoto's van levensbomen in Staphorst. De grote Van Dale geeft bij het woord „levensboom" vier omschrij vingen: levensboom, m., 1. (bijb.) boom uit de hof van Eden. de boom des levens; 2. bomen), geslacht van oorspronkelijk Noordameri- kaanse, altijdgroene naaldbomen Thujawaarvan twee soorten Thuja occidentalis en T. orientalishier worden aangekweekt; 3. (ontl.) de loodrechte doorsnede der kleine hersenen; 4. boomvormig siermo tief, inz. in oosterse kunstprodukten. In de decennia voor de laatste wereldoorlog kwam de belangstelling voor runen in een kwaad daglicht te staan. Elseviers Encyclopedie van het occultisme en de parapsychologie zegt bij het onderwerp Runen onder meer: „De lettertekens die in de eerste eeuwen na Christus in Noord-Europa gebruikt werden, en waar aan magische kracht werd toegeschreven; de god Odin hing negen dagen en nachten aan de Wereldboom om de runen in zijn macht te krijgen. In onze eeuw raakten verscheidene Duitse nationalisten en occultisten er in geïnteresseerd. Zij beschreven de runen als emblemen van het Arische meesterras en schreven er geheimzinnige krachten aan toe". Een van de gebouwen van het Instituut Scorlewald in Schoorl draagt de naam Ygdrasil. 94

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 18