levensboom nooit uit de hemel naar beneden groeien, maar uit de aarde naar boven" en aan Teilhard de Chardins begrip van het bewustzijn, dat evolueert door zichzelf te verrijken met „het sap van de aarde". De droom en de dialoog moeten de boodschap voor Christine heb ben uitgekristalliseerd, want een paar maanden later belde ze ons triomfantelijk op om ons een nieuwe „bomendroom" te melden. Ze had die droom een dag nadat ze bomen hadden geplant in de tuin van een nieuw huis; een gebeurtenis die haar hart blijkbaar de gelegen heid had gegeven om een aantal erg positieve gedachten tot uitdruk king te brengen. In de droom was er een heel bijzondere boom uit het verleden naar haar toe gekomen en ze had een diep gat gegraven om hem daarin te planten. Toen hij stevig in de grond stond, had ze (in de droom) met de boom gedeeld in een gevoel van dankbaarheid en verrukking, dat haar nog lang nadat ze wakker werd bijbleef. „Ik voelde werkelijk hoe het is om een boom te zijn." zei ze opgewonden, „en het was iets heel moois!" Levensbomen worden ook na-gegoten, hedentendage. We zagen een klein gietijzeren eksemplaar bij ..Het Aambeeld" op de Dijk in Alk maar voor 55.Oorspronkelijke levensbomen variëren in prijs van 75 tot 300 gulden. We melden dat alleen voor de volledigheid, want wij kanten ons tegen vervreemding van zaken als levensbomen en gevel stenen; we blijven het afkeuren dat gevelstenen worden ingemetseld in de huiskamers van moderne (tweede) woningen; wie in Bergen aan Zee de ogen de kost geeft, treft daarvan enkele duidelijke voorbeelden aan. Oudegracht 162. 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 17