levensboom levensboom. Hij geeft daarin als toelichting: ..In het oosten des lands en daar waar men verder nog .saksische' boerderijen aantreft, is de gestileerde levensboom in de bovenlichten van de huisdeuren een haast onafscheidelijk ornament. Deze figuur gaat terug op een Keltisch-Ger- maans principe: de boom omspant met zijn takken de kosmos en houdt met zijn wortels de aarde bijeen; daartussen vertegenwoordigt de stam het centrum van het leven. Het ondergrondse gedeelte is overheersend; ons bestaan is maar kort, de voorgeschiedenis enorm. In de levens boomsymboliek zit ook een element van .steeds hogerop' (excelsior), hetgeen vooral tot uiting komt in de .etagelindes', die men vroeger vaak in de dorpen en bij grote boerenplaatsen in de vorm snoeide. Naast het aarde-atmosfeer-hemel principe komt hierin ook een op klimmen naar hogere levensvormen tot uitdrukking." We zullen wel nooit helemaal achter het ..geheim" van de levens boom geraken, netzomin als we ooit de geheimen des levens geheel zullen vermogen te ontsluieren. DROMEN De levensboom speelt nog steeds een belangrijke rol in veler fanta sie. In het recent uitgekomen boek Het spel van onze dromen, van Ann Faraday (uitg. Nelissen. Bloemendaal. 1976) zijn enkele pagina's gewijd aan ons onderwerp ..Bomen des levens" (p. 268). Het is interes sant. dit hele hoofdstuk te lezen. Een fragment ervan laten we hier volgen. Bij voortzetting van de dialoog, waarin de droom geconfronteerd werd met een van Christine's vroegere leraren die het had over de behoefte van de geest om zichzelf te bevrijden van aardse boeien, antwoordde de boom: Boom: Denk je, dat je voor niets op deze aarde bent gezet? Denk je. datje daar niet van kunt leren? Ik ben je waarachtige geestelijke groei niet alleen maar natuur maar de boom des levens. Met mijn wortels diep in de aarde, leer ik de geheimen van de aarde kennen en deze kan ik ..opdragen" naar de hemel; en met mijn takken, die hoog in de lucht reiken, leer ik de geheimen van de hemel en die geleid ik dan naar de aarde. Ik breng de geheimen van beide werelden tezamen lichaam en ziel en ik zorg op deze manier voor een plaats waar iedereen zich thuisvoelt: waar de schepselen van de natuur kunnen groeien; ik produceer tegelijker tijd frisse lucht voor hen: dat is voor hen de bron van het leven. Heel duidelijk kwam Christine. zowel in haar geest als in haar hart. tot een nieuwe en positievere waardering van het natuurlijke leven en ik moest denken aan Jungs uitspraak dat: ..grote vernieuwingen nooit van boven komen; altijd komen ze van onder af. precies zoals bomen 92

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 16