levensboom Bergen, Dorpsstraat 2. Bergen, Hoflaan 16. dauw van die in de dalen valt'. De takken van die levensboom, zo dachten de Germanen, reikten tot in de hemel en de wortels kwamen in de onderwereld. De stam hoorde bij de levenden. In de mythologie ën van Azië symboliseerden de zeven of negen takken van die kosmi sche boom de hemelsferen. Deze boom, dit symbool van de vrucht baarheid. werd door het Christelijk geloof gebruikt en omgevormd. De plaats van de levensboom werd langzamerhand ingenomen door het kruis, het hout van de boom waarop de Koning der Eeuwen (Christus) ons heil bewerkte. Het beeld van het kruishout wortelt in de overal ter wereld voorkomende levensboommythen. Smeedijzeren levensbomen vinden we terug in bovenlichten van ou de boerderijen en huisjes en wat minder duidelijk in muurankers bij oudere type huizen. Die ankers zijn verbindingsstukken tussen muur en balken. De veelal fraai gevormde ornamenten kunnen zijn uitge voerd als zuilen, kruisen, lelies of zonnetjes. Psychologen hebben, naast folkloristen, pogingen aangewend om die vormen van levensbo men en ankers te verklaren. Volgens Jung stelt een oude boom of een plant in een droom vaak symbolisch de groei en de ontwikkeling van het psychische leven voor. Het wiel en het kruis zijn in de gehele wereld bekend." In het oosten van het land schijnt de levensboom dat wil zeggen, de resterende, want het is aan te nemen dat er verschillende de loop der tijden niet zullen hebben overleefd vaker voor te komen dan in het westen. Toch hebben we er in Noord-Holland enige tientallen gevonden. De hierna volgende lijst (die nog lang niet kompleet zal zijn) is uit eigen waarneming voortgekomen; waar dat niet het geval is, is de bron in een voetnoot vermeld. Voorzover geen kleur is genoemd (gr groen. zw=zwart) zijn de levensbomen meestal wit geschilderd. Aanvullingen op deze lijst zijn welkom. 86

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 10