de mient 8 DE VERGULDE BOOT, gevelsteen ,,in 't Vergvlde Boot 1607. Aan dit pand zal een uithangbord hebben gehangen daar de om schrijving in 1598 luidde ,,daer 't vergulden boot uijthangt". Tot 1664 was hier eveneens een apotheek. 10 DE GOUDEN SLEUTEL In de 18e eeuw bezat dit pand geen naam. Eerst in 1885 maakte de toenmalige eigenaar Hendricus Antonius van Woerden zijn testament, waar hij aan zijn zoons het winkelhuis de Gouden Sleutel naliet. 12 DE ROOKENDE HUISMAN Dit pand verkreeg deze naam toen Egbertus Hermanus Petrus Broers per advertentie bekend maakte dat hij voornems was op Vrijdag 2 Maart 1883 zijn zaak te openen in tabak, snuif, sigaren, koffie, thee en suiker. 14 DE KONINGIN EL1SABETH Op 10 maart 1740 kocht de chirurgijn Hendrik de Vries dit huis en erf. Vanaf 1722-1759 hield hij een dagboek bij waarin hij allerlei gegevens over zijn tijdgenoten van de stad neerschreef. Dit manuscript werd door Hans Koolwijk in 1974 opnieuw in de belangstelling ge plaatst, onder de naam van Historisch Genealogisch Dagboek. De Vries werd begraven in de Grote Kerk op 3 maart 1760. 16 DE ROSENOBEL De naam bleef tot 1864 in gebruik en werd door de nieuwe eigenaar Willem Fredrik van Rosendael omgedoopt in „het Amsterdamsche Verkoophuis". Hij handelde in galanteriën, glas, kristal enz. 18 DE WITTE RUIJT In 1671 kocht Jan Claesz, van beroep glazenmaker, dit pand. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe het huis met de omschrijving „daar de Wit te Ruijt uijthangt". Hier dus een naamgeving naar het beroep van de eigenaar. 20 Van dit pand is tussen 1581-1883 door mij geen naam gevonden. De Mient moet echter wel in de belangstelling van apothekers hebben gestaan. In 1581 verkocht de apotheker Doedt Jansz (Medemblik) dit huis aan de apotheker Borit Heyndrixz Muyden. 22 DE HOYWAGEN Dit huis wordt als zodanig genoemd in een transportake van 1600. In 1671 werd het bij verkoop vermeld als de Kruijwagen. In 1897 werd eigenaar de goud- en zilversmid Derk Jan Levert. Hij was de eerste winkelier van Alkmaar die electrische verlichting had, zij het dan ook door middel van accu's. 24 DE BLAUWE BRIL De naam werd eerst in 1905 gegeven toen de opticien M. Kater voor de firma C. H. Bahre en Co het pand betrok. De blauwe bril zal niet voldaan hebben; de bewoners zagen de stad te donker. In 1913 adverteerde hij met „De Gouden Bril". 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 8