de mient Zijn zoon Adriaen Hasersou (1646-1679) gaf een prent uit van ,.de Waegh en Kaes-Marckt Van de Stadt Alckmaer" van Romein de Hooghe, welke uitgave dateert van omstreeks 1674/75. Ook deze was verkrijgbaar in de Witte Os. Van 1736 tot heden is in dit pand een bakkerij gevestigd. Nu bekend als de bakkerij Ouwehand. 6 DE MEERMIN (gevelsteen 1622) Het kwam voor dat een pand twee namen bezat. Een notariële akte van 1685 geeft als omschrijving „daer de bonte koe wthangt", belend Jan Volckersz Hasersou ten noorden en de erfgenamen van Anna Hin- derduijn ten zuiden. De naam is aannemelijk daar de koper (23 januari 1598) de naam droeg van Jacob Gerritsz Bontekoe. Op 26 januari 1753 kocht de stadsapotheker Jacob Boekhout dit huis als genaamd De Meermin, alwaer de bonte koe uijthangt. In 1810 werd eigenaar de apotheker Hendrik Toussaint. overleden 1859. Zijn dochter, de schrijf ster Anna Louisa Geertruij Toussaint, werd hief geboren. Zij huwde in 1851 te Alkmaar met de kunstschilder Johannes Bosboom. Een herin neringssteen aan haar is in de gevel aangebracht. 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 7