nieuwe publikaties UITGA VEN CRM Bij de afdeling voorlichting van CRM, Steenvoordelaan 370, Rijs wijk, zijn op schriftelijke aanvraag onder meer verkrijgbaar: folders „Wegwijs in openbare archieven" en „Nederlandse Rijksmusea", een fotoblad „Vechten voor windmo lens", een brochure „Lijst van Ne derlandse Musea" en overdrukken uit het CRM-blad Trefpunt „Mo numentenzorg" en „Natuur- en landschapsbehoud". IN DE BAN VAN DE DIJK Onder de titel „In de ban van de dijk" schreef J. J. Schilstra, o.a. voorzitter van Oud Alkmaar, een beeldverhaal over de Westfriese Omringdijk, die wel eens „Hol lands grootste monument" is ge noemd. Schilstra zet uiteen waar om deze dijk acht eeuwen geleden is gemaakt, aan welke gevaren het bouwwerk herhaaldelijk werd blootgesteld en welke funkties die dijk waren toebedacht. De geschie denis van deze dijk is bepalend voor de geschiedenis van West friesland. De dijk is zo'n 125 kilo meter lang, en dan valt er onder weg heel wat te beleven. DE KERK TE KIJK Een katalogus van vijf gulden be geleidde vorig jaar een tentoon stelling onder auspiciën van de Culturele Raad Noordholland, „De kerk te kijk". Onder anderen dr Regnald Steensma. lector aan de theologische faculteit van Gro ningen, auteur van enige boeken over kerkbouw, had een belangrijk aandeel in de samenstelling van het geschrift. De stichting Culture le Raad Noordholland (die er een wat eigenzinnige spellingswijze van de naam van onze provincie op na houdt) zetelt in huize Bee- ckestijn in Velsen, adres: postbus 163, IJmuiden, tel. 02550-16941. VERSCHOLEN IN NOORD HOLLAND P. L. (Peter) Gerritse, die een tijd lang chef („patrouilleleider") was van de Alkmaarse editie van het Noordhollands Dagblad en nu deel uitmaakt van het redaktie- team van Panorama, schreef des tijds een reeks boeiende verhalen over een aantal dorpen in onze provincie, zijnde Aartswoud, Oos- terleek. Driehuizen, Groet, Valk koog, Stroe, Hanringhuizen, Eters- heim, Twisk, Grootschermer. Graft, Zandwerven, Barsingerhorn. Oosterend en Krommenie. Die verhalen, met illustraties van (hoe kan het anders) Henk Tol, is tot boek gemaakt door Martin Lam mes in Hensbroek voor 27,50. 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 19