scheepvaart i,A jTTj. rv>g-^, SyNTOP^^^CHEKPyE i K^fTE'LLEJStMAARXiaT, VERGARNOpCoDSVCfcOOT Bpr ICKiVAST .STARN^, I ?ak^o>ïpc cxjuitj Gevelsteen Int Vergulde Boot, Mient 8. Tekening van een gevelsteen te Hoorn in Het boek der opschrif ten. den Hoef (Slotkapel), De Rijp, en Schermerhorn; elders in de provincie in Huisduinen, Spaarndam, Marken, Watergang en Jisp. Een smeedij zeren ornament in de Don Boscokerk te Alkmaar is door de scheep vaart geïnspireerd. Het kunstenaarsechtpaar Geertjan en Louk van Meurs-Mauser in Egmond aan Zee is dermate gefascineerd door „het scheepje", dat dit een voortdurend onderwerp is voor hun beeldhouwwerk, tot in oorbel len toe. In Het boek der opschriften, van mr Jacob van Lennep en Jan ter Gouw, dat ruim een eeuw geleden, tegelijk met hun tweedelig werk De uithangteekens verscheen, werd vastgelegd dat men in of op tabaksdo zen vaak opschriften vindt, die op de zeevaart zinspelen. Genoemd wordt een opschrift op de gevel van het huis van een schipper in Maassluis (ZH): „De mensch die seilt sijn coerse wel, die Godt neemt tot sijn metgesel". Uit dit boek noteren we nog: ,,'t Zinnebeeldige St. Pieters scheepje symbool van de reis door 't leven had altijd een rijm, min of meer gevarieerd, doch bestendig in dezen zin: ,Moog Sint Pieters scheepje hellen, Toch zal 't nooit vergaan, Blijf op God uw hope stellen, Gij zult vast en zeker staan.' Op de volgende bladzijde geven wij de afbeelding van zulk een scheepje, dat nog in den gevel van een pakhuis achter de Noorder Kerk te Hoorn gevonden wordt, met dit rijm: ,Synte Pieters Scheepye mag hellen, maar niet vergaen Op Gods woort blijf ik vast staan'. Zoo'n opschrift bevelen wij den directeuren van reddingsbooten aan. Op deze behoort het t' huis." 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 18