scheepvaart Gevelsteen in liet raadhuisje van Grootschermer. drie haringen telt. In de voorgevel van het raadhuis van de voormalige gemeente De Rijp (gebouwd 1630) bevindt zich een gevelsteen met een haringbuis. In de gevel van het in 1613 gebouwde raadhuisje van de vroegere gemeente Graft (thans Graft-De Rijp) ziet men een gevel steen met een schip met volle zeilen. In Egmond aan den Hoef is in het huis „Tijdtverdrijfaan de Schoolstraat 10 een gevelsteen ingemetseld die zeer gedetailleerd een driemaster, met vele kanonnen aan boord, weergeeft. Elders in de provincie vindt men gevelstenen met schepen onder meer in: Haarlem (God bewaart het schip, Houtmarkt 7), Hoorn (o.a. afbeelding van een Oostindiëvaarder), Medemblik (aan het Vooreiland) en Monnicken- dam (Corneles Pieters schypper ant roer, Noordeinde 81). Een steen in Links: Windvaan op het Schip persgildehuis omstreeks 1800. Rechts: Windvaan Oosterkerk te Hoorn. Accijnstoren. 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 16