de scheepvaart in monumenten sc K. KOMEN De herinnering aan scheepvaart en visserij in vergane eeuwen leeft nog steeds voort in heel veel „kleinschalige" monumenten, als gevelstenen en windvanen en scheepjes in miniatuur die in kerken zijn opgehan gen. VANEN In het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, Amsterdam, geves tigd in 's Lands Zeemagazijn aan het Kattenburgerplein, wordt een smeedijzeren windvaan (windwijzer) bewaard, die uit het einde van de zestiende eeuw dateert. In Alkmaar bevond zich vroeger op de hoek van het Verdronkenoord en de Bierkade het „Schippersgildehuis", dat uit omstreeks 1800 dateerde; op het huis stond een windvaan in haast vanzelfsprekend de vorm van een scheepje. C. W. Bruinvis maakte een tekening van het pand, waarvan de hierbij gereproduceer de schets een detail is. De windvaan op het kerkje van Oostgraftdijk geeft een haringbuis weer, evenals die op de kerk van Westgraftdijk. Op de nok van het koor van de kerk in Schermerhorn wordt het smeedijzeren kruis be kroond door een afgetuigde tweemaster. Ook de windvaan van het kerkje te Bergen aan Zee vertoont een scheepje, evenals de windvaan van de Oosterkerk te Hoorn. Enkhuizen telt vele windwijzers, waaron der een met een haringbuis, op de Drommedaris. De Accijnstoren in Alkmaar heeft eveneens een schip als windvaan. ZERKEN In de Westerzijder- of Bullekerk in Zaandam liggen verschillende graf zerken die de herinnering aan schippers vasthouden. Ook in de kerk van Schermerhorn bevinden zich zulke zerken. GEVELSTENEN Alkmaar telt tientallen gevelstenen; omstreeks zestig. Enige daarvan herinneren aan de scheepvaart: Mient 8 (Int Vergulde Boot), Luttik Oudorp 16, Oudegracht 241, Verdronkenoord 65, tuin Nieuwe Doelen (steen met twee scheepsankers). In Grootschermer zijn boven de hoofdingang van het voormalig raadhuis uit 1639 (Hollandse renaissancestijl) twee gevelstenen inge metseld, een van de Gerechtigheid en een van haringbuis. De haring vangst heeft ook in De Rijp een grote rol gespeeld. Het wapen van De Rijp bevat twee haringen, in navolging van dat van Enkhuizen, dat 70 Ika

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 14