CHRONYKE EEN NIEUWE LA Jaargang 17 nummer 4 december 2000 De kerk van Graft vanuit het zuidoosten, kort voor de afbraak in 1951. Op pagina 125 een artikel geschreven door Pieter Schuurman in 1911, dat ai eerder in 1978 is gepubliceerd in de Nieuwe Noordhollandse Courant onder redactie van Cor Booy en nu herontdekt is door Nico Stroet. UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP, DE WERKGROEP SCHERMERHORN EN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM "IN 'T HOUTEN HUIS"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 2000 | | pagina 1