CHRONYKE EEN NIEUWE voor het Schermereiland en omstreken 65 65 66 67 68 76 84 88 ave 3. 6. hel ane i de =7 M aPI^Cn UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN Jaargang 13 nummer 5 december 1996

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1996 | | pagina 1