CHRONYKE L> EEN NIEUWE voor het Schermereiland en omstreken 1 1 3 11 14 15 18 20 l is een uitgave ïermerhorn. 6 0299-674613. De Rijp, 0299-671936. ^hronyke", het gratis toegang rrgeven aan de UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN Jaargang 13 nummer 2 april 1996

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1996 | | pagina 1