t CHRONYKE M5 EEN NIEUWE voor het Schermereiland en omstreken UITGA VE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN Jaargang 13 nummer 1 februari 1996

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1996 | | pagina 1