99 De Rijp na de ramp Twee gebeurtenissen van formaat brachten dit jaar de ramp, die ons dorp in 1654 had geteisterd, opnieuw onder de aandacht van velen. Eerstens was er de gelukkige verwerving van het schilderij van Egbert van der Poel, dat terecht een plaats kreeg in ons museum. Maar eveneens de geslaagde restauratie van de "Rijper glazen" droeg ertoe bij. Ook deze herinneren meermalen aan de dramatische brand. Op het raam dat de kuipers aan de getroffen kerk schonken, lezen we bijvoorbeeld het volgende gedichtje: "D "Vrijwillige Groote Cuijperij uit liefde rein gedreven wil nu ten tijden dees twee glazen geven Dat 's Heeren hant ons als tot exempel de huijse heeft verbrandt, selfs Godes tempel. Over de oorzaak en het verloop van de rampzalige gebeurtenis is voldoende geschreven. In de latere drukken van het Haarlemmermeerboek en Chronyke van J.Az. Leeghwater is een uitgebreid verslag en een beschouwing opgenomen en uit het oud-archief van de gemeente diepte Herman Meddens hef ooggetuige-verslag op, geschreven door de schepen Willem Cornelisz. Bek. Over de tijd die volgde op de desastreuze Driekoningennacht handelt deze bijdrage. Geluk bij een ongeluk Als gunstige omstandigheden na de brand werden bestempeld het behoud van de haringbuizenvloot en het gespaard blijven van het raadhuis. De 70 a 80 buizen die in de havens lagen en zo goed als onbeschadigd bleven, vormden voor de verslagen bevolking een teken van hoop. De haringvisserij zou zeker nieuwe welvaart brengen aan het dorp, waarvan, zo schrijft de verslaggever, "aireets goede beginselen bespeurt worden door het optimmeren van nieuwe steenen en pannedakke huizen, inkomen van uytgevlugte Borgers, als nevensgaande verwakkering van Scheepvaart en Nering". Het mooie raadhuis van 1630 bleef wonderwel gespaard en daarmee werd ook het historisch belangrijke archief behouden. Het gebouw was nu de meest voor de hand liggende locatie om als crisiscentrum te fungeren. Schout, schepenen en vroedschappen kwamen onverwijld bijeen om de situatie te observeren en daar gepast op in te spelen. Maatregelen Assistentie bij de brandbestrijding werd gevraagd aan de buurgemeenten Graft en Purmerend. In Graft luidde de klok 24 uur lang om helpers op te roepen. Burgemeester

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 5