98 Contributie 1996. Een TIP voor UITSTELLERS en VERGEETACHTIGEN! Als u nu meteen de acceptgirokaart invult, dus ook uw naam en adres, plus natuurlijk het bedrag en uw bank/girorekening-nummer en u stuurt het naar de bank of postgiro, dan kunt u het daarna met een gerust hart vergeten. de 17de eeuw. Het exemplaar met de meermin heeft een ornament dai "spinnetje" wordt genoemd, dat met de triton is versierd met "ossekopje.s" Die benamingen stammen overigens niet uit de 17de eeuw; ze zijn bedacht door 20ste-eeuwse onderzoekers, als hulpmiddel bij het systematisch beschrijven van oude tegels. De voorstellingen op tegels werden vaak ontleend aan de prentkunst. Vooral afbeeldingen van dieren, maar ook bijbelse taferelen, werden min of meer getrouw overgenomen van gravures en etsen. Het lijkt voor de hand te liggen dat ook de zeewezens op tegels bij wijlen werden gecopiëerd naar prenten men denke aan de wonderlijke gedrochten en fantasie-wezens die op veel oude landkaarten voorkomen - maar tot nu toe zijn nog niet veel voorbeelden van letterlijke ontleningen gevonden. Tegels met zeewezens moeten in de 17de eeuw immens populair zijn geweest. Ze werden, zoals te verwachten valt, vaak gecombineerd met tegels waarop schepen waren afgebeeld. Het 17de-eeuwse De Rijp was boven al een dorp van zeevaarders. Het zou dan ook niet al te veel verbazing hoeven te wekken, als destijds heel wat rijke huizen in het dorp door zeewezens werden bevolkt. Op tegels, wel te verstaan. Marijn Schapelhouman. Evenals vorig jaar ontvangt u ingesloten de acceptgirokaart voor het betalen van de contributie voor 1996. Vergeet u vooral niet ook uw naam en adres op de girokaart te vermelden (vorig jaar hebben 20 leden dat vergeten). De hoogte van de contributie is onveranderd gebleven n.1.; 15,— per jaar (voor 65-plussers 10,—). Degenen die de Chronyke per post toegezonden krijgen, betalen/. 20,- (65-plussers 15,-) in verband met de portokosten. Koen Link.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 4