Inhoud Nieuwjaarswens uit 1879 Bij de kerstprent Contributie 1996 De Rijp na de ramp Blindganger doodde Dine Konijn De metaalthermometer van Cornelis Admiraal Het wapen van de Eilandspolder De glazen van de Grote Kerk te De Rijp 12 Kippen en een haan als veendersloon Archiefnieuws Een erfenis in Markenbinnen en een proces in Den Haag (2) Geschiedenis van de Tuinbouwvereniging Jouw handen Een oude Schermer molenaar Uit het plakboek van meester Van Stralen Het tijdschrift "Een Nieuwe Chronyke" verschijnt 4 a 5 keer per jaar en is een uitg van de Oudheidkundige Vereniging Graft - De Rijp en de werkgroep Schermerhorn. Redactie: C. Booy, Heikeshof 21, 1483 XE De Rijp, tel. 0299-671826 DAGELIJKS BESTUUR: Voorzitter: Marijn Schapelhouman, Zuideinde 3, 1483 BZ De Rijp, tel. 0299-67461 Secretaris en ledenadministratie: Marja Stijkel, Zuideinde 3, 1483 BZ De Rijp, tel. 0299-674613. Penningmeester: Koen Link, Driekoningenhof 81, 1483 XS De Rijp, tel.0299-67193^ POSTADRES: Postbus 21, 1483 ZG De Rijp. LIDMAATSCHAP: Het lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van "Een Nieuwe Chronyke", bijwonen van lezingen en deelnemen aan excursies. Leden hebben tevens gratis toega tot het Rijper Museum. Kontributie: tot 65 jaar 15,— per jaar, 65+ 10,— per jaar. Leden die de Chronyke per post toegestuurd krijgen betalen ƒ5,- meer. Aanmeldingen nieuwe leden, adreswijzigingen en opzeggingen graag doorgeven aan i secretaris van de vereniging. BANKRELATIES: VSB-Bank rekeningnummer 82 68 08 050. Rabobank rekeningnummer 35 69 06 957. ISSN 0928-5555

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 32