118 had en onderwijl glipte ik door de poort. Tijdens hun werk in de veenderij hadden vader en Molenkamp op een keer een grote vogel gevangen, die niet meer kon wegvliegen. Zij hadden zo'n vogel nooit eerder gezien en ook anderen wisten niet wat voor beest het was. Iemand zei dat ze er mee naar de dominee in Graft moesten gaan, die vogelkenner was. Aldus ging de vogel mee in een zak of een mand, achterop de fiets. De mannen hadden hun fietslantaarns al aan, met carbidlicht. In dat licht bekeek de dominee de grote vogel. Opeens stak het beest zijn nek uit en pikte de dominee precies in een ooghoek. Dat gaf me een schrik, maar het kwam gelukkig goed af. De vogel bleek een roerdomp te zijn. Hoe de dominee heette weet ik niet meer. Ik meen dat hij ongetrouwd was. Kan hij Boersen hebben geheten? Oudere Grafters zullen het nog wel weten, denk ik. In het streekarchief te Alkmaar zijn in september jl. de archieven van de ziekenfondsverenigingen "De Voorzorg" en "Onderlinge Hulp" te Oost- en West-Graftdijk opgenomen. De betreffende archiefstukken dateren van 1900 tot 1968. De vereniging "De Voorzorg" werd in 1931 opgeheven en "Onderlinge Hulp" werd vervolgens opgericht. In feite veranderde er weinig, zodat in het archief geen scheiding werd gemaakt: men bleef de oude notulenboeken e.d. gebruiken. De archiefstukken bestaan uit: 1 notulen 1900-1968, met lijsten van leden en donateurs; 2 en 3 kasboeken 1900-1950 met lijsten van leden en donateurs (2 1900-1951; 3 1951-1967); 4 reglement van de vereniging "Onderlinge Hulp" 1931, tevens bewijs van lidmaatschap P C.Prins; 5 register van leden en donateurs 1900 tot circa 1909; 6 stukken betreffende uitkeringen aan zieken, 1912, 1919-1921; 7 register van formulieren en machtigingen voor de penningmeester tot uitbetalingen, zonder data, niet ingevuld. Ook het archief van het begrafenisfonds "Helpt Elkander" te Oost-Graftdijk is in het Streekarchief opgenomen. Het beslaat de periode 1900-1923. Het begrafenisfonds werd opgericht in 1877. In 1923 werd het fonds overgenomen door de "Groot Noordhollandse Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente" te Amsterdam. De archiefstukken bestaan uit: 1 Notulen 1909-1923; 2 rekeningen 1908-1922; 3 stukken betreffende de overname in 1923. Alle bovengenoemde stukken zijn afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Anton Caton, die vele jaren, tot de opheffing, de administratie voerde van genoemde fondsen. Annie Pauw-Dekker

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 24