115 bestuurslichamen en twee belangrijke steden. Links zien we het glas dat door Holland is geschonken (leeuw in tuin), rechts het glas dat geschonken is door de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier. Op dit raam is de Vrede van Munster afgebeeld: we zien hoe de oorlogsgod Mars - een lompe reus - door drie vrouwen wordt geboeid. Verder bevinden zich in het dwarsschip de wapens van Haarlem en Amsterdam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 21