113 De gl azen van de Grote Kerk te De Rijp Op 9 juni 1995 vond in de Nederlands Hervormde Kerk in De Rijp een bijeenkomst met een feestelijk tintje plaats, ter ere van het feit dat de restauratie van dè drieëntwintig 17de-eeuwse gebrandschilderde ramen van de kerk was voltooid. Een aantal sprekers belichtte verschillende aspecten van de restauratie. De kunsthistoricus dr. Peter van Dael, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, besprak de ramen in hun kunst- en cultuurhistorische context. Hieronder volgt de, door de auteur zelf enigszins ingekorte, tekst van zijn lezing. Het is interessant om in oude boeken beschrijvingen te lezen van gebouwen die nog steeds bestaan. We worden dan in staat gesteld bekende dingen met andere ogen te zien. Nu heb ik er oude literatuur op nageslagen, maar de schitterende glazen van de Grote kerk te De Rijp worden nergens genoemd. Wel lees je over de brand van 1654, waarbij niet alleen de kerk. maar ook vele woon- en pakhuizen verloren gingen. Gelukkig bleven er negentig vissersschepen in de haven behouden, zodat de haringvangst, de belangrijkste bron van inkomsten, kon doorgaan. Verder lees je dat de kerk meteen werd herbouwd, maar over de glazen geen woord. We weten dat ze dateren uit de periode van de herbouw of kort daarna. We komen op de glazen zelf jaartallen tegen, lopend vanaf 1654 tot en met 1665. Dat de glazen niet apart genoemd worden komt omdat ze gewoon horen bij het gebouw. Bovendien bevinden zich vergelijkbare beglazingen in Edam (1606-1608, 1624-1625) en Schermerhorn (c. 1635-1640). Helemaal uniek zijn de ramen van De Rijp dus niet. We kunnen ook een stap naar achteren doen in de tijd. Verplaatsen we ons in de middeleeuwen. Hoe zou iemand die laat ons zeggen Chartres gewend is tegen de glazen van De Rijp aankijken? In Chartres heeft men gewerkt met stukken door en door gekleurd glas. Als mozaïeksteentjes zijn die stukken glas naast elkaar gelegd zodat voorstellingen zijn ontstaan. Loodstrips houden de stukken glas bij elkaar. Het licht dat door de stukken glas heen schijnt doet ze fonkelen, rood en blauw, als robijnen en saffieren. Het lijken wel wanden van edelstenen, de edelsteenwanden van het Hemels Jeruzalem. De gotische kathedraal is een stukje hemel op aarde. De glazen in De Rijp zijn totaal verschillend. Hier is men te werk gegaan volgens procédés en met technieken die in de Renaissance overal zijn doorgedrongen. Men maakte gebruik van rechthoekige stukken blank, ongekleurd glas. Eerst werd dit glas beschilderd met bruine of grijze grisaille en transparante emailverven, de grisaille voor de tekening, de emailverven voor de kleur. Daarna werden de beschilderde stukken glas in de oven gelegd,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 19