112 Het wapen van de Eilandspolder Van lieverlee is in de loop van dit jaar het omslag van "Een Nieuwe Chronyke" veranderd, doordat we voor de produktie van het blad zijn overgeschakeld op tekstverwerking per computer. Daardoor zijn andere lettertypen beschikbaar gekomen voor het maken van de koppen, terwijl ook voor de tekst zelf is overgeschakeld op andere dan de voorheen gebruikelijke letterkorpsen. De zwarte opdruk van het omslag is eveneens veranderd. Met ingang van Chronyke nr. 3 van de nu lopende jaargang zijn de harpoen en het gemeentewapen van Graft-De Rijp vervangen door een enkele verticale lijn, met daarboven het wapen van de Eilandspolder. Oorzaak van deze verandering is dat de oudheidkundige vereniging al geruime tijd een aanzienlijk aantal leden telt buiten de gemeente Graft-De Rijp, in de andere dorpen van de Eilandspolder en elders in de gemeente Schermer. Sinds enkele jaren reeds wordt op het omslag aangegeven dat de Nieuwe Chronyke er is "voor het Schermereiland en omstreken". Vandaar nu de keuze voor het wapen van dat voormalige Schermereiland. de huidige Eilandspolder. De Eilandspolder heeft als zelfstandig waterschap niét lang dit wapen kunnen voeren. Al enkele jaren nadat het wapen was ontworpen is het heemraadschap De Eilandspolder door de fusies in de waterschapswereld van 1976 opgegaan in "Het Lange Rond". Het wapen van de Eilandspolder is, net als dat van de gemeente Graft-De Rijp en de gemeente Schermer, omstreeks 1970 ontworpen door de heer Bontekoe, oud-burgemeester van de Friese gemeente Srnallingerland, waarna het officieel is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel. De officiële beschrijving, in de gebruikelijke heraldische termen, van het wapen van de Eilandspolder luidt:" Doorsneden; I gedeeld; a in sabel een klok van goud; b in goud een geldbuidel van sabel, dichtgebonden van keel; II in keel een zeilende driemaster van goud; een golvende zoom van azuur. Het schild gedekt met gouden kroon van drie bladen en twee parels." De heraldische kleuren "sabel", "keel" en "azuur" zijn respectievelijk zwart, rood en blauw. De klok in het zwarte veld herinnert aan de legende van "de klokkedieven en de langslapers" van Schermerhorn en Grootschermer, de dichtgebonden geldbuidel is het symbool van de talrijke "zeevarende buidels" die op het voormalige Schermereiland hebben bestaan en deels nog bestaan. De driemaster brengt de scheepvaart in herinnering die met de nevenbedrijven een hoofdbron van bestaan was op het eiland, toen het al geen eiland meer was, in de 17e eeuw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 18