109 De metaalthermometer van was er een broertje van de kinderen geboren. Tijdens de drukte rondom de begrafenis van Dine is die baby besmet met difterie. In december werd het jongetje per paard-en-wagen naar het ziekenhuis gebracht. Het mocht niet baten. Het kindje overleed er op 9 februari daaraanvolgende. Wederom per paard-en-wagen ging de droeve stoet naar huis. Onderweg nog beschoten door geallieerde jachtvliegtuigen, maar gelukkig raakten die kogels niemand. De Werkgroep Schermerhorn van de oudheidkundige vereniging heeft zich een jaar lang bezig gehouden met de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog in de toenmalige gemeente Schermerhorn. Oterleek, Driehuizen, Grootschermer en een deel van Stompetoren waren niet in dat onderzoek betrokken, evenmin als het zuidelijk deel van de Schermer, dat toen tot de gemeente Akersloot behoorde. Het droevig lot van Dine Konijn is de werkgroep naderhand ter ore gekomen. Met dit artikel in de Chronyke hopen we haar nagedachtenis een plaatsje te geven in de geschiedenis van de tegenwoordige gemeente Schermer. In het vorige nummer van de Chronyke, waarin de plaatsing van de metaalthermometer van Cornelis Admiraal aan de gevel van het Doopsgezind Weeshuis te De Rijp werd beschreven, beloofden we op diens uitvinding terug te komen met een beschrijving van de werking van dit meetinstrument. Die thermometer is overigens al sinds de tweede wereldoorlog niet meer aanwezig aan de gevel van het voormalige weeshuis, doordat een toenmalige bewoner het defect geraakte instrument heeft verwijderd. De beschrijving van de metaalthermometer is door Cornelis Admiraal zelf gegeven in het tijdschrift "De Natuur" no. 11 van 1896. De uitvinding dateerde van 1888. Metaalthermometers, waarvan er verscheidene ook van andere uitvinders hebben bestaan, berusten op het principe dat verschillende metalen tevens verschillende uitzettingscoëfficiënten hebben. Koper, bijvoorbeeld, zet sterker uit bij stijgende temperatuur en krimpt sterker bij een temperatuurdaling dan ijzer. Veelal werd dat principe in praktijk gebracht door de uitvinders van Metaalthermometers, door twee stroken van verschillend metaal op elkaar te solderen of te klinken. Kitty Kampf, Schermerhorn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 15