Blindganger doodde Dine Konijn 108 1995 Leek wel het jaar van de oorlogen. In mei herdachten we dat 50 jaar geleden nazi-Duitsland capituleerde en in augustus dat Japan zich overgaf. Ook het conflict tussen Nederland en Indonesië, dat zich afspeelde tussen 1945 en 1948, kwam volop in de belangstelling. Daarnaast waren er actualiteiten van de oorlogen in de huidige tijd, waarvan vooral die in voormalig Joegoslavië voortdurend veel aandacht kreeg. Conflicten elders ter wereld haalden slechts af en toe het nieuws en dan vooral als zich verschrikkelijke gebeurtenissen hadden voorgedaan. De media kunnen de indruk wekken dat oorlog een mode-verschijnsel is. Korte tijd wordt er veel aandacht aan geschonken, vervolgens zakt de interesse weer weg. De werkelijkheid is echter anders. Veel mensen denken nog dagelijks aan de tweede wereldoorlog. Meestal doordat hen toen is ergs is overkomen. Vliegtuigen tellen Dat geldt bijvoorbeeid voor de familie Konijn, die tijdens de oorlog op de boerderij woonde die staat op de hoek van de Zuidervaart en de Driehuizerweg. Op 1 november 1944, een gedenkdag (Allerheiligen) voor de katholieke familie Konijn, stonden Dine, Jopie en Jan Konijn naast de boerderij terwijl grote groepen geallieerde vliegtuigen overkwamen, onderweg van Engeland naar Duitsland. Bij IJmuiden stond afweergeschut dat de vliegtuigen onder vuur nam. Overal rondom hingen rookwolkjes van de ontploffende luchtdoelgranaten, maar geen enkele vliegtuig werd geraakt. De kinderen Konijn hadden horen zeggen dat er soms wel duizend vliegtuigen overkwamen. Dat wilden ze wel eens zeker weten. Om tien uur begonnen ze de vliegtuigen te tellen. Om één uur waren ze bij 964. Toen kwamen er drie "blindgangers" (niet-ontplofte granaten) vlak bij de boerderij naar beneden. Een viel op de Driehuizerweg, een kwam in het land terecht en de derde vlak naast de boerderij. Meteen nadat de granaten op de grond waren ontploft viel Dine tegen Jan aan. Hij keek naar haar van opzij en zag dat er bloed aan haar hoofd zat. Dine's hoofd was getroffen door een granaatscherf. Zij was op slag dood. Jan en Jopie waren ongedeerd. Naderhand bleek dat de granaatscherven 28 gaten in de muur van de boerderij hadden geslagen. Jan en Jopie waren door het ongeluk zo bang geworden dat ze nadien altijd in het hooi op de dors gingen zitten als er weer vliegtuigen overkwamen. Op de bewuste dramatische dag lag moeder Konijn in bed, want 25 oktober

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 14