CHRONYKE EEN NIEUWE voor het Schermereiland en omstreken (Co UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN Jaargang 12 nummer 5 december 1995

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 1