CHRONYKE 1 1 1 .vO EEN NIEUWE voor het Schermereiland en omstreken 2 8 9 11 11 12 14 18 19 21 24 iP ip 326 Jaargang 12 nummer 2 april 1995 UITGA VE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAET-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 1