CHRONYKE EEN NIEUWE >ag29 29 29 30 34 35 35 36 38 "40/41 42 44 44 47 47 48 52 Lt: ^ijP E 21, 3 voor het Schermereiland en omstreken Jaargang 11 nummer 3 juni 1994 Rijp UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1994 | | pagina 1