Middags om 4 uren in de stad Rheen ingekwartierd. Den 24 februarij 's morgens om 5 uren vertrokken na Wageningen. 's Middags om 3 uren in de stad Nimwegen ingekwartierd. Den 25 februarij 's morgens om 8 uren vertrokken na de stad Graave. Den 20 maart hebben wij een opstand gehad in de stad Graaf, dat er alles aan te pas kwam en den 2 april hebben wij te be- graaven geweest van sergeant Jakop Kuiper. Den 6 april heb ben wij schijfgeschooten, elk 3 patronen. Voor den Prins Den 29 april zijn wij s morgens 8 uren aangetreden met geweer en wapen voor Prins Frederik en den Generaal Kortheiliger en heeft ons in oogschouw genomen en alles in goede orde bevon den en wij zijn om 1 uur weder na de kazerne gegaan. Den 17 mei hebben wij voor de 2 maal schijf geschooten elk 3 patronen. Den 12 junij 's morgens om 7 uren zijn wij uit de stad Graaf vertrokken na Zeeland, na Uden, na Veglen, daar wij 's mid dags om 4 uren ingekwartierd bin. Den 13 junij 's morgens om 7 uren vertrokken na Udenrooden. 's Middags om 1 uur in het dorp Zon. Zijn ingekwartierd waar wij ons verblijf gehouden hebben en den 1 julij zijn wij uit Zon vertrokken na Sint Oedenrooden, waar de staf was bij den generaal Kortheiliger en zijn 's middags weer in ons kwartier gekomen. Den 16 juij vertrokken na Breugel, om 9 uren in kwartier ge komen. Den 21 julij hebben wij revu gemaakt voor onzen Generaal Kort heiliger met nog 4 battailons en 1 batterij veldstukken en 90 kuressiers 1 uur van het dorp Bes in de groote hei en zijn om 3 uren weder in ons kwartier gekomen. De 25 julij zijn wij aangetreden en gemarseerd na de groote hei 1 uur van Bes, alwaar wij revu gemaakt hebben voor onzen Koning en zijn twee zoons, Willem en Frederik. 2 Briegades, 2 battailons en 3 devieges waren bij malkanderen en 1 batterij veldstuk en 90 kuressierwelke het getal 11 duizend man uitmaakte en tot prezent kreeg de man 5 stuivers". Luitenant-generaal Gijsbertus M.Cort Heyligers was bevelheb ber van de reserve-divisie, waarbij veel Noordhollandse schutters waren ingedeeld. Zijn divisie zou op 8 augustus *)Kennelijk wordt Rhenen bedoeld. De verslaggever noteerde blijkbaar de plaatsnamen "op het gehoor" (ANWB-borden moesten nog worden uitgevonden), met de onvermijdelijke verhaspelingen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 9