jaar maakte -De Rijpwas it dorpje.De tan Bulthuis iwassen" te- ich in het akt, die op en we hier- aangebracht de foutieve ft "Marken- >p de orien- laats stond voorgrond, ind van het aar honderd gezien de e van de r pal naast aarop duidt precies in e kaart van >gen tussen staat een et dat het Als we er het kaartje ng van het er zeker in het lijntje edrijvigheid jes zijn aan ant") wat idat de vis HTZEIiVEi TA¥ IKTT STAHSEXIEI,!)"STjEt. -4.A.K* B Ï.IT ZAAJT3CAZTT.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 5