KERSTPRENT 1993 De "overstap" die Markenbinnen per 1 januari dit jaar maakte van de gemeente Uitgeest naar de gemeente Graft-De Rijp, was aanleiding de kerstprent dit jaar te wijden aan dat dorp je. De keus is daarbij gevallen op twee tekeningen die Jan Bulthuis in 1789 maakte van Markenbinnen. Het zijn twee "gewassen" te keningen in Oostindische inkt. Ze bevinden zich in het Rijksarchief te Haarlem. Naar dezelfde twee tekeningen zijn gravures gemaakt, die op één vel papier werden afgedrukt. Die reproduceren we hier naast. Het onderschrift van de gravures is ook aangebracht op de kerstprent. Wat daarin uiteraard opvalt is de foutieve spelling van "Starnmeerdijk"Ook het onderschrift "Marken- Binnen aan den Zaankant" is merkwaardig. Gelet op de oriën tatie van het kerkje - dat in 1789 op dezelfde plaats stond als nu; het dateert van 1704 - en het water op de voorgrond, i moet Bulthuis hebben zitten tekenen aan de rand van het Markermeertje, "de Mercken". Voor de onderste tekening heeft hij zich een paar honderd meters zuidwaarts begeven langs de Starnmeerdijk, gezien de geringe draaiing van het kerkje ten opzichte van de weergave in de bovenste prent. Dat moet vrij zeker pal naast de molen De Spin - nu het gemaal - zijn geweest. Daarop duidt de sloot met de vlet of praam, die van de dijk af precies in de richting van het kerkje loopt. Op de kadastrale kaart van Markenbinnen uit 1832 blijkt die sloot te liggen tussen de percelen weiland genummerd 122 en 123. Zowel op de bovenste als de onderste tekening staat een (hoog) bruggetje afgebeeld. In de bovenste moet dat het bruggetje tussen de percelen 26/26a en 41 zijn. Als we er daarbij van uit gaan dat Bulthuis zat op de op het kaartje aangeduide plaatsen, klopt dat met zijn situering van het kerkje. In de onderste tekening is het bruggetje wat minder zeker in de kadastrale kaart aan te duidenDaarop zou 't het lijntje kunnen zijn wat van perceel 47 naar 116 loopt. De bovenste tekening laat ook iets zien van de bedrijvigheid in en om het dorp. De vier mannen in de twee bootjes zijn aan het "schakelen": vissen met schakelnet ("staand want") wat tot een gesloten cirkel wordt rondgetrokken zodat de vis er niet uit kan ontsnappen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 4