INHOUD: Bankrelaties Advertentie P.Rot Jz., assurantiekantoor binnen omslag Prettige feestdagen pag- 93 Kerstprent 1993 94 Aanwinsten voor Schermerhorn 97 De Rijper schutterij en de Belgische opstand 98 Uit Hoogcarspels Rijper Courant 102 Waar de fanfare repeteerde en de dokter kiezen (geschiedenis van "De Jonge Ruiter") trok 103 Holland blijft neutraal 106 Bevroren ruiten 109 In memoriam 110 Najaarsexcursie naar Haarlemmermeer 110 Aanwinsten archief Graft-De Rijp 111 Het keizerrijk van Djengis Khan 111 Kadastrale atlas op komst 112 De Wiedijken kwamen als Hannekemaaiers 113 De laatste molenaars in Kamerhop 115 Sterreclame uit 1916 116 Cursus "Hoe bergen we onze spullen op" 118 Schermerhorn in het jaar 1924 119/120 Liedje van de oude landweerman binnenkant omslag De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede moge lijk gemaakt door een subsidie van de Stichting "Jan Boon" te De Rijp Bondsspaarbank rekeningnummer 82 68 08 050 Rabobank rekeningnummer 35 69 06 957 De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie 'van de Stichting "Jan Boon" te De Rijp ISSN 0928-5555

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 32